Algunes idees sobre la creativitat

La creativitat, un nou valor?

A l’empresa, a la medicina, a la investigació, a l’enginyeria… a l’escola. En tots els àmbits es parla de creativitat i es necessiten perfils creatius capaços d’adaptar-se a les circumstàncies canviants dels nostres temps, persones que més que saber-ho tot, sàpiguen trobar solucions noves a les diferents problemàtiques que apareixen. A causa dels continus canvis en la nostra manera de viure, de treballar o de relacionar-nos apareixen situacions per a les que no hi ha receptes ni exemples previs i que no es resolen aplicant una intel·ligència lineal, deductiva, lògica, sinó que requereixen una intel·ligència creativa. Encara que, a la pràctica, ambdós tipus d’intel·ligència treballin de manera conjunta i es complementin [1], s’està fent un èmfasi en la creativitat que convé analitzar.

Qualsevol canvi respecte al que s’ha fet sempre, exigeix ​​creativitat; per descomptat, també exigeix ​​lògica, valor, confiança, perseverança, força i altres valors, però hi ha un primer impuls que neix de la creativitat de qui es decideix a buscar noves solucions.

La gent creativa provoca canvis; és necessari canviar el món, fer-ho millor, adaptar-lo a les noves circumstàncies sense perdre el que hi ha de bo en ell.

La creativitat, una actitud davant la vida més enllà de la originalitat

La creativitat no és només una actitud davant l’art, és fonamentalment una actitud davant la vida que s’ha d’educar des de qualsevol àmbit. El camp de l’art suposa un excel·lent camp d’entrenament per a fomentar actituds creatives ja que exigeix ​​un tipus de pensament no lineal, de presa de decisions, de flexibilitat davant el preestablert, de combinació de coses aparentment divergents… que pot facilitar l’aprenentatge d’estratègies creatives, però no és l’únic camp des del qual es pot fomentar la creativitat. La creativitat no és només un assumpte de l’art, és un assumpte inherent a la pròpia vida que pot activar-se des de molts àmbits i que, a més, no és només possible per a uns pocs elegits.

La creativitat, a diferència del que de vegades es pot creure, no és només fer coses originals, diferents, divertides, sinó que -en paraules de JA Marina- consisteix més aviat en “produir intencionadament novetats valuoses: no n’hi ha prou que siguin originals” , en la “generació d’idees noves, apropiades, d’alta qualitat”, a “« El procés de tenir idees originals que tinguin valor ». la creativitat està ordenada a un fi, té un propòsit: solucionar un problema, millorar les condicions de vida, crear una cosa valuosa que enriqueixi la nostra manera d’entendre o contemplar el món. La creativitat no és un divertiment superficial, és part essencial del progrés humà i fins i tot de la nostra supervivència.

Una ment creativa no és una ment fantasiosa, tot i que fantasia i creativitat puguin tenir algun punt en comú. La diferència entre fantasia i creativitat segons JA Marina és el pas a l’acció que constitueix el fet de “crear”. El creador no fantasieja, fa; encara que el que faci puguin ser idees i no objectes materials. No consisteix només ser imaginatiu, és ser capaç de fer alguna cosa a partir d’aquesta imaginació. Aquí tenim un gran repte: passar al camp de l’acció, de la creació i no fomentar subjectes que només viuen en els seus caps i no troben la manera de contrastar, avaluar i refinar les seves idees. En els somnis tot funciona, és quan verbalitzem o portem a la pràctica aquests somnis quan aprenem a ser creativament intel·ligents. La creativitat és un procés intel·ligent que es fa preguntes, que busca solucions, que juga amb moltes possibilitats que en principi semblen absurdes, però que impliquen una recerca. En paraules de Gruber és una “exploració conscient, permanent, acumulativa” en què la perseverança s’estableix gràcies a la relació afectiva que s’estableix amb el treball. Una recerca en la qual no tot s’hi val. Creativitat no és acceptar sense criteri qualsevol ocurrència aparentment atractiva, sinó que implica un procés d’indagació i de contrast de solucions que, a poc a poc, aporta un bagatge creatiu. “La creativitat és el punt de trobada entre la imaginació i la realitat.”

El dilema del talent

Bruner diferencia creativitat de geni. Potser només uns pocs arriben a destacar en un determinat camp, però està a l’abast de tots ser més creatius. Tristament moltíssimes persones es qualifiquen a si mateixes com no creatives, mentre molt poques dirien que no són capaços d’aprendre a llegir, a escriure o a realitzar operacions matemàtiques. Hi ha persones que pateixen de discalcúlia, dislèxia o miopia però es considera un trastorn que necessita de tractament no una falta d’habilitat que acceptem sense cap pena. La creativitat, com la lectura, requereix un entrenament i un ambient propici, però -en major o menor mesura- està a l’abast de tots i hauria de formar part de les habilitats cognitives.

No deixem de ser creatius perquè no ens agradi pintar, es pot ser matemàticament creatiu, es pot ser molt creatiu explicant contes o es pot ser creatiu quan busquem alternatives diferents a coses tan quotidianes com l’alimentació o els problemes d’aparcament. Necessitem ser creatius, però la creativitat exigeix ​​aturar-se a pensar les diferents possibilitats, no són ocurrències instantànies que surten del no-res, la creativitat s’enriqueix amb l’estudi, amb la curiositat per conèixer altres maneres de fer, amb la reflexió sobre les experiències prèvies ; quan diem que no som creatius potser tenim por o poques ganes de sortir de la nostra zona de confort.

Les nostres creences sobre el que som ens poden portar a pensar que no sabem, que no podem, que no som creatius … com si la creativitat fos un talent innat que només posseeixen uns pocs. Les nostres creences, en part, són fruit de les nostres experiències prèvies i aquestes experiències poden provocar una manca de confiança, una vergonya a fer el ridícul, a fer-ho malament que ens protegeix dels fracassos, però que no ens deixa volar. “L’estar a prop del terra redueix la por a caure, però impedeix qualsevol vol”

Com activar la creativitat?

En major o menor grau tots som creatius, però determinats entorns o experiències personals poden afectar negativament la creativitat.

En educació, no es tracta tant de fer exercicis de creativitat o d’aprendre tècniques de desenvolupament creatiu (encara que pot fer-se) com d’aconseguir un entorn respectuós amb la creativitat que permeti que aquesta floreixi. Un entorn obert a les idees diferents d’altres persones o dels mateixos nens encara que de vegades puguin ser desgavellades ja que amb l’experiència aniran refinant les seves idees i acumulant experiència i estratègies que els permetrà ser creativament intel·ligents. Un entorn respectuós que no ridiculitzi els errors o les idees encara que sigui capaç de interrogar per comprovar la seva validesa, la vergonya o el sentit del ridícul que són grans impediments en el desenvolupament de la creativitat; mostrar respecte, valorar les seves aportacions entenent i fent-los entendre que no tot s’hi val. Un entorn que entengui que l’error no és un fracàs, sinó una part necessària del procés d’aprenentatge. Un entorn on els nens es sentin valorats, escoltats i tinguts seriosament en compte. Un entorn autoreflexiu capaç de reflexionar sobre si mateix, d’admetre noves idees i d’efectuar canvis. Un entorn flexible que sàpiga adaptar-se als imprevistos sense dramatitzar els inconvenients. Un entorn sense presses que no els doni tot fet per accelerar el ritme. Un entorn que combini la llibertat amb els límits, entenent que la manca de límits és tan perjudicial com l’excés de pautes.

Directivisme o espontaneïtat

Un entorn excessivament directiu o proteccionista no afavoreix la creativitat. Hem de donar l’oportunitat als nens de ser creatius, de no donar tot fet, tot solucionat, pensat per endavant i programat; l’oportunitat d’equivocar-se sense por, de prendre decisions a la seva mida i acceptar les seves conseqüències és fonamental per créixer en creativitat. Les rutines, tan essencials en els primers anys de vida i les activitats quotidianes de cada dia poden ser una gran ajuda en l’educació de la creativitat. Vestir-se, remoure el cacau, netejar-se les sabates, ordenar l’habitació, … a més d’hàbits poden ser també estratègies de creativitat si deixem la llibertat suficient perquè les resolguin creativa i autònomament. A excepció d’unes poques coses que han de ser exactament d’una manera determinada i en les que hem de ser molt exigents, queda un gran espai perquè el nen resolgui altres tasques de manera creativa i pugui organitzar-se per si mateix. Aprofitar les rutines quotidianes com a reptes per al nen pot ser molt beneficiós i -de vegades per pressa, per un excés de protecció, per por al descontrol o un resultat final poc atractiu- els ajudem en excés o els resolem problemes que en realitat no són problemes sinó reptes. Les rutines són convenients: les hores de llevar-se, d’anar a dormir, els rituals que els ajuden a l’hora d’anar a dormir… Aquestes rutines no impedeixen la creativitat, ofereixen al nen una estructura i una seguretat fonamental que ordena la seva vida i facilita que la seva intel·ligència pugui centrar-se en tasques més creatives i projectes més complexos. En realitat es tracta d’enriquir les rutines, i dins d’un ordre i uns límits clars, permetre les seves pròpies creativitats i autonomia. Hi ha límits fonamentals per a cada família, aula escolar, grup, que els nens han de conèixer i que són intocables, però no tot pot ser intocable. Volem que siguin creatius, però quan són creatius, no ho permetem i aquí tenim un problema. L’autonomia afavoreix la creativitat, però tenint en compte que l’autonomia es conquesta, no s’imposa. El nen no hauria de sentir angoixat si encara no sap fer alguna cosa, ha de sentir el nostre suport a la vegada que la nostra confiança en les seves possibilitats. Com tot en educació, és un equilibri difícil que també exigeix ​​la nostra flexibilitat.

Sovint es diu que els nens perden creativitat, brillantor en el dibuix, espontaneïtat, expressivitat a mesura que creixen; no és que perdin creativitat sinó que guanyen por de fer-ho malament, a sortir-se de la norma, a ser represos. Aprendre a combinar la necessària educació i aprenentatge de les normes amb el respecte per les seves pròpies maneres de fer i les seves idees és un equilibri fonamental per a educar persones creatives alhora que socialment respectuoses. Tots dos aspectes són importants: l’autocontrol i obediència al que estableix una banda i la capacitat d’organitzar i dirigir les nostres vides amb autonomia personal i creativitat més enllà del compliment d’ordres per un altre. Existeix encara una certa rigidesa en l’educació que prové de l’educació del segle XIX quan, en plena era industrial, resultava necessari formar subjectes dòcils capaços d’adaptar-se a un món laboral estricte i ben reglamentat. La nostra manera de treballar i d’entendre el món ha canviat, però el sistema escolar segueix sent molt similar al del segle XIX.

Això és encara més alarmant quan es porta una sèrie de normes rígides a camps intrínsecament creatius com l’art privant al nen de qualsevol espai de creativitat; és bastant freqüent observar aules d’educació artística on es redueix la creativitat a pintar una fotocòpia, estampar amb la mestra agafant la maneta l’empremta del seu palmell sobre el paper, copiar de manera mimètica un model pictòric o pintar “sense sortir-se de la ratlla “. En els espais i temps dedicats a la creativitat -que no haurien de ser únicament els de plàstica- hem de deixar més espai a l’assaig prova-error, al joc, a l’experimentació i a la recerca personal de solucions, entenent que aquest procés d’aprenentatge ha de ser observat atentament sense acceptar qualsevol cosa com a bona, però sense rebutjar per endavant cap cosa. Ensenyant al nen a avaluar els seus propis processos per distingir si allò funciona, si és veritablement creatiu o si ha de ser millorat. Considerant aquests moments tan fonamentals com els dedicats a l’aprenentatge de la lectura o de les matemàtiques i no entenent-los com un passatemps per passar l’estona mentre altres nens acaben les seves tasques. Els espais de creativitat de l’escola no haurien de convertir-se en una estoneta per fer manualitats absolutament pautades.

D’altra banda i en sentit contrari, JA Marina adverteix que, erròniament, “hi ha escoles que pensen que per no destruir la creativitat infantil és millor que els nens no aprenguin res, que es deixin portar per la seva espontaneïtat, perquè tota acció educativa esterilitza” (Marina: 2013, p.13). Educar en creativitat no significa no ensenyar res, ni deixar fer sense intervenir. Aquesta actitud pot ser tan perjudicial com la de l’excés de directivisme. La creativitat necessita un acompanyament que ajudi a verificar els resultats de la recerca, que motivi, que aporti referents i models, que dialogui o fins i tot contradigui respectuosament, que proposi reptes motivadors … “El talent no està abans, sinó després de l’educació “(Marina: 2012, p.13). Aquest ha estat un important problema de la tendència autoexpresionista en educació artística. Aquesta tendència que es va imposar després de la segona guerra mundial i encara perviu en moltes escoles, consisteix a deixar fer lliurement al nen perquè pugui expressar-se amb llibertat i així treure fora la seva interioritat i possibles problemàtiques. Darrere d’aquest desig noble que el nen s’expressi espontàniament sense cap restricció ni orientació i que l’art l’ajudi a ser un individu més sa, hi ha hagut una certa negligència docent o confusió. Aquesta tendència ha anat degenerant en un continu dibuix lliure o “expresividad- experimentació” una mica esbojarrada, que en lloc d’ajudar a créixer als nens en creativitat ha engrandit el prejudici del talent ( “jo no serveixo per això”) o de la inutilitat de l’art ( “quina ximpleria, els artistes estan bojos”). Cap matèria o habilitat millora gràcies a la negligència pedagògica. La necessària autonomia i experimentació no està renyida amb les bones preguntes, els límits que suposen reptes i obliguen a pensar més, la crítica constructiva, l’avaluació, l’aportació de referents, etc. L’article d’Eisner, “Vuit importants condicions per a l’ensenyament i l’aprenentatge en les arts visuals” és de gran ajuda per repensar aquesta idea de l’espontaneïtat en l’art i proposa vuit condicions bàsiques que haurien de complir-se en educació artística i que ajuden a planificar una programació artística.

Els espais específics de desenvolupament de la creativitat no són espais de joc lliure sense cap objectiu, en què la mestra només controla l’ordre, però no sap què està passant ni que està aprenent el nen. Haurien de ser espais pedagògics -diferentes- però valorats i avaluats com a tals. A l’escola hi ha d’haver espais i temps en què no es digui al nen tot que ha de fer i com fer-ho, espais en els quals pugui aprendre les seves pròpies estratègies de treball i comprovar si funcionen o no, alhora que espais més pautats on el nen ha d’aprendre estratègies que potser mai aprendria sol. Tots dos tipus de processos poden conviure simultàniament com conviuen de fet ambdós tipus de pensament.

Hi ha metodologies pedagògiques que afavoreixen més el pensament creatiu dels nens. “Les noves metodologies que estan arrelant amb força en diferents centres escolars són una gran oportunitat per donar cabuda a aquestes noves competències. Entre elles, destaquem el treball per projectes, l’aprenentatge basat en problemes, l’aprenentatge cooperatiu i col·laboratiu, i l’aprenentatge- servei. Totes elles tenen unes característiques comunes que les fan idònies per fomentar la creativitat i l’emprenedoria: són de base constructivista, ja que l’alumnat és part activa i principal dels processos d’aprenentatge; són globals i no es basen en continguts preceptius i inqüestionables. Donen a entendre que el coneixement és molt vast, debatible i està en contínua evolució (…) “[17] Aconseguir que el nen s’impliqui de manera activa, emocional, reflexiva i relacionada amb les seves pròpies vivències són algunes de les claus que afavoreixen el pensament creatiu i que tots compartim, però de manera paral·lela i de vegades poc conscient, perviuen metodologies en què el protagonisme recau sobre el docent i el nen passa a ser un “espectador” i no un agent actiu del seu propi aprenentatge. L’estructura de l’aula, l’organització dels espais i els temps, les dinàmiques de grup o les metodologies, afavoreixen o dificulten el comportament creatiu, però és un camp encara poc estudiat que hem d’anar acomodant amb prudència, però amb decisió.

Finalment, si fomentem la nostra pròpia imaginació pedagògica i no fem les coses sempre de la mateixa manera també estarem donant un bon model de creativitat als nostres alumnes.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *