Archives: setembre 2016

Estimulació primerenca

Des dels inicis de l’escola, un tret que ens caracteritza és l’aplicació del programa d’estimulació primerenca basat en les aportacions de Glenn Domman i Karl Delacato. La finalitat és aconseguir desenvolupar al màxim les capacitats de cada nen i nena. Aquesta proposta metodològica dóna molta importància al treball neuronal a...

read more

Estimulación temprana

Desde los inicios de la escuela, un rasgo que nos caracteriza es la aplicación del programa de estimulación temprana basado en las aportaciones de Glenn Domman y Karl Delacato. La finalidad es conseguir desarrollar al máximo las capacidades de cada niño y niña. Esta propuesta metodológica da mucha importancia al...

read more