La Lletra Petra

Durant la reunió de coordinadores d’infantil i responsables de les proves de P5 de lectura es va presentar la nova prova...

Projecte ATRIUM

El nen petit viu la seva fe de manera senzilla i aprèn a través dels sentits. Moltes coses les comprèn gràcies...

Lecto-Escriptura

Llegir és comprendre un escrit! El més important és interpretar el que vehiculen les lletres impreses, construir un significat nou en...