El nostre mètode

Es tracta d’un mètode rigorós i sistemàtic, sempre acompanyat  d’activitats amables i lúdiques. És la nostra forma de mostrar respecte cap a l’infant; perquè sabem que no podem improvisar sobre la marxa, organitzant activitats a l’atzar sense objectius clars ni metodologia precisa.

Captura de pantalla 2015-10-20 a les 13.55.56

Hem construït entorns d’aprenentatge prou amplis perquè el descobriment i la curiositat convisquin en harmonia amb el rigor d’una educació seriosament plantejada, una educació que els permeti recórrer, sense pressa, el seu camí per aprendre, utilitzar els seus sentits, les seves emocions, les seves habilitats socials i els seus valors.

lavall_formula

L’aprenentatge d’una llengua serveix sobretot per a comunicar-se, créixer i aprendre a relacionar-se, compartir, intercanviar i acceptar l’altre.

El pluringüisme arrela amb els nens amb més facilitat si s’inicia a les primeres edats. Als nostres col·legis els nens i nenes tenen un contacte continuat i progressiu amb les llengües català, castellà i anglès des de Llar d’Infants.

Més informació

A l’entorn de l’empresa, de la medicina, de la investigació, de la enginyeria… de l’escola es parla de creativitat i es busquen perfils creatius capaços d’adaptar-se a les circumstàncies canviants dels nostres temps.

Es necessiten persones que sàpiguen trobar solucions diferents a les noves problemàtiques que apareixen.

Educar en creativitat va molt més enllà de fer exercicis o ensenyar tècniques concretes. La creativitat és un hàbit, per tant es pot aprendre. Entenem la creativitat com la capacitat de crear per un mateix i/o amb els altres. Consisteix a oferir als nostres alumnes un entorn propici perquè puguin abordar qualsevol circumstància de manera creativa i autònoma.

Més informació

Des dels nostres col·legis ens hem adaptat als canvis constants de la societat, però a més de fer-ho a nivell curricular també hem de ser capaços de canviar la forma d’impartir les classes per treure el millor de cada alumne.

Per això introduírem l’aprenentatge cooperatiu a les nostres aules, des d’Infantil fins al Batxillerat.

Amb aquesta metodologia es potencia l’aprenentatge de tot l’alumnat, no només d’aquells que tenen més dificultats, sinó també dels més autònoms i capacitats per aprendre. Ens permet un canvi d’organització, activitats i dinàmica de classe que afavoreix el procés d’ aprenentatge de cada un dels alumnes en tots els àmbits de la formació humana (educació integral).

Més informació

En el moment actual, la funció de l’escola va molt més enllà que la de culturitzar o instruir, se li demana que sigui un agent educatiu en estreta col·laboració amb pares i mares.

Els valors no s’expliquen, els valors s’han de viure, “s’encomanen”. Per això l’escola i els seus mestres han de ser capaços de generar situacions on poder viure i compartir aquest valors perquè tots els que formen part de la comunitat educativa són models i agents educadors. No hi ha una assignatura de valors, sinó que cal tenir una planificació segons les edats i, alhora ser suficientment flexibles per saber adaptar-se a les circumstàncies, reconeixent i fomentant els bons hàbits. Això requereix un professorat i una xarxa de famílies implicades.

Els nostres programes abracen tos els àmbits del nen des del coneixement d’un mateix i dels altres fins a la capacitat de tenir una visió transcendent pròpia de l’humanisme cristià. Per tant, ja des dels primers anys, donem especial importància a valors com l’autonomia personal, l’esforç, l’optimisme, la generositat i el respecte vers els altres.

Més informació

El sistema educatiu i la societat esperen que, en acabar l’etapa d’educació infantil, els nens s’hagin iniciat en  la mecànica lectora i puguin reproduir oralment i per escrit textos senzills, alhora que els comprenen.

En l’àmbit de la matemàtiques s’espera que sàpiguen comptar fins a 100 i el concepte de quantitat fins a 10, i  que siguin capaços de resoldre problemes senzills que comportin sumar i/o restar.

El nostre objectiu al llarg del treball diari a l’aula serà convertir l’entorn en una nova oportunitat per cercar una metodologia activa on el nen sigui subjecte actiu del seu propi aprenentatge. A la vegada introduïm programes que li permetin adquirir els objectius curriculars i pedagògics concrets (la lectura, l’escriptura, la consciència fonològica, la numeració, la suma, les nocions geomètriques, l’expressió oral, etc.) però respectant els diferents ritmes d’aprenentatge, la  necessitat de moviment, les ganes de jugar, les seves necessitats emocionals, la seva capacitat de decidir i de relacionar-se amb el treball d’una manera personal; on s’acompanya el nen perquè aprengui entenent l’educació més enllà de transmissió de coneixements.

Més informació

PLURILINGÜISME
Trilingüisme (castellà, català i anglès)
Petit binding a P5 - Lletra Petra
Hooray English Project
 
CREATIVITAT
Destreses de pensament
Atellier
Aprenentatge musical.
 
COOPERACIÓ
Aprenentatge cooperatiu
Trooya-Axenroos
Projecte descoberta
 
VALORS
Hàbits i virtuts
Atrium
Bon dia
Cuida'm
 
EXPLORACIÓ
Estimul. primerenca, habilitats neurol.
Aprenent. signific. Intel·ligènc. Múltiples
Panera dels tresors i Joc Heurístic
Armari Matemàtic
Pedagogia de l'Escolta (Tomatis)
Aula al Bosc
Moviment i Psicomotricitat
Pensem i expresem